Oznamy

 • Predajňa Patmos je otvorená a to v tieto dni: utorok, streda a štvrtok v čase od 12.30 do 16.30 hod. V predajni je potrebné správať sa v zmysle prijatých hygienických opatrení (rúško na tvári, dezinfekcia rúk) a môže tam byť maximálne jeden zákazník, ktorý bude obslúžený personálom.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili:
 • 29. 4. 2020 v Prešove s bratom Fridrichom Lórenczom, 89 r.
 • 29. 4. 2020 na Solivare so sestrou Věrou Pribulovou, 72 r.
 • 2. 5. 2020 v Bzenove s Ľubomírom Ferencom, 54 r.

Milodary

 • Rodina Babejová pri príležitosti 90. narodenín Margity Kažimírovej prosí o Božie požehnanie pre jubilantku a obetuje 50,-€ na CZC; 25,-€ na DTF a 25,-€ na oferu.
 • Bohuznámy brat pri 40. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho celoživotné vedenie a každodenné požehnanie. Ďakuje aj za manželku a dcéru, ktoré ho sprevádzajú a verne pri ňom stoja a obetuje 50,-€ na CZC.
 • Manželia Evinovci pri 10. výročí sobáša ďakujú za Božie požehnanie a prosia o Božie vedenia do ďalších dní pre seba, aj pre svoje deti Hanku a Janíka. Obetujú 200,- € na CZC.
 • Viera Semanová s rodinou pri 5. výročí smrti manžela, otca a starého otca si na neho s láskou spomína a obetuje 50,-€ na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie v manželstve aj v rodine a porúča sa do Božej ochrany. Obetuje 60,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Anna Ivanová pri platení CP obetuje 30,- € na CZC.
 • Pri pohrebe Ľubomíra Ferenca z Bzenova pozostalá manželka s deťmi prosí o Božie potešenie a obetuje 50,-€ na modlitebňu v Janove; 50,-€ na chrám Boží v Rokycanoch a 20,-€ na DTF.
 • Ofera zo Služieb Božích dňa 26. 4. 2020: 271,50 €.