Oznamy

  • Každú stredu o 17.30 h. je vysielaná evanjelická pobožnosť na Rádiu Regina, prosíme vás oboznámte s tým hlavne starších členov nášho cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet.
  • 18. 4. v našom chráme uzavreli manželstvo: Ondrej Šalamun a Mária r. Macejová. Mlado-manželom prajeme Božie požehnanie a vedenie do dní spoločného života.

Milodary

  • Bohuznámi manželia pri 40. výročí sobáša ďakujú za všetko požehnanie, lásku a porozumenie v manželstve a tiež s láskou spomínajú na zosnulých rodičov z oboch strán. Obetujú 40,- € na CZC a 10,-€ DTF.
  • Sestra Jela Lipková pri 30-tich narodeninách, ďakuje Pánu Bohu za doterajšie Božie požehnanie a s prosbou o ďalšie Božie vedenie obetuje 30,-€ na CZC.
  • Bohuznámy brat pri 1. narodeninách vnučky Ellie prosí Pána Boha o požehnanie do ďalších rokov jej života a zároveň pri nedožitých 107. narodeninách matky si na ňu s láskou a vďačnosťou spomína. S láskou obetuje 100,-€ na CZC.