Oznamy

  • Každú stredu o 17,30 h. je vysielaná evanjelická pobožnosť na Rádiu Regina, prosíme vás oboznámte s tým hlavne starších členov nášho cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet.

Milodary

  • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje na CZC 50,- €.
  • Bohuznámy brat pri prijatí Večere Pánovej v domácnosti obetuje z vďačnosti 20,-€ na CZC.
  • Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti spomína na drahého otca a bratov a obetuje na chrám Boží v Rokycanoch 50,-€.
  • Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti obetuje na DTF 10,-€.
  • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných: 5. 4. 2020 (Kvetná nedeľa) je podľa vokátora určená pre zb. farára Mgr. Ondreja Koča