Oznamy

  • V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili v DS Prešov: s bratom Milanom Sabom, 71 rokov, sestrou Zuzanou Kolesárovou r. Bašistovou, 90 rokov, sestrou Gizelou Kožlejovou r. Partilovou, 91 rokov
  • V piatok v DS vo Veľkom Šariši so sestrou Oľgou Horváthovou r. Gašparovou, 85 rokov
  • V pondelok 23.3.2020 sa rozlúčime na Kalvárii so sestrou Máriou Karabinošovou r. Onderovou, 91 rokov

Milodary

  • Pri krste syna Olivera obetuje rodina Dzurjová 30,- € na CZC.
  • Rodina Bombová pri platení CP obetuje na CZC 20,- €
  • Rodičia Kušnírovci prosia o modlitby za nemocného syna a obetujú na CZC 30,- €
  • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Máriou Karabinošovou obetuje dcéra s rodinou 50,- € na CZC
  • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 15.3.2020 bola vo výške 93,- €