Oznamy

 • Svetový deň modlitieb sa uskutoční dnes 8. 3. 2020 o 18.00 hod. v Dvorane BÚ VD ECAV. Program pripravili ženy zo Zimbabwe. Srdečne vás pozývame do tohto ekumenického spoločenstva.
 • Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi Misie na Níle, ktoré sa bude konať v stredu 11. 3. 2020 o 17.30 hod. vo veľkej zborovej sieni na fare.
 • Oblastné stretnutie Modlitebného spoločenstva bude v sobotu 14. 3. 2020 o 9.00 hod. v malej zborovej sieni na fare. Srdečne vás pozývame.
 • Stretnutie Rodinného spoločenstva sa uskutoční v nedeľu 15. 3. 2020 o 16.00 hod. vo veľkej zborovej sieni na fare. Poslúži nám brat farár Jaroslav Petro z CZ Obišovce na tému: Pán Ježiš nás učí ako sa hnevať.
 • V dňoch 1. – 5.4.2020 sa bude konať evanjelizácia PRE TEBA, do ktorej sa zapojíme aj v našom cirkevnom zbore. Konkrétne v Prešove, Bzenove a Janove. Bližšie informácie budú včas zverejnené v spravodaji a na www.patmos.sk.
 • Včera bol v našom chráme pokrstený syn Nikolas rodičov Mariána Mariňáka a Martiny Novotnej.

Milodary

 • Rodičia Rebrinskí spolu s krstnými rodičmi, starými rodičmi a prababkou pri krste detí a vnúčat Marka a Emílie s prosbou o Božie vedenie a požehnanie pre celú rodinu obetujú 250,-€ na CZC.
 • Bohuznámy brat pri platení CP vyprosujúc od Pána Boha požehnanie do ďalších dní obetuje na spevokol: 20,- €, Červenicu: 20,-€, DTF: 10,-€ , 50,-€ na CZC. Spolu 100,- €.
 • Dcéra s rodinou pri poslednej rozlúčke s otcom Ľubomírom Fiedlerom obetuje 20,-€ na CZC.
 • Rodina Strakova pri platení CP obetuje 10,-€ na CZC.
 • Ofery zo dňa 1. 3. 2020 boli v zmysle zborového štatútu určené pre zborových kantorov.