Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 19.1.2021 rozlúčili so sestrou Annou Macejovou, r. Pavlíkovou, 82r., 22.1.2021 so sestrou Pavlinou Hadbavnou, r. Dolinskou, 77 r.
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je do 7. 2. 2021 ZATVORENÁ
 • V zariadení na sídlisku III, Vita Vitalis (ÚTP) sú k dispozícii používané, plne funkčné vozíky pre imobilných klientov. Ak vozík potrebujete, alebo viete o niekom kto potrebuje, radi Vám ho darujú. Informácie na tlf. čísle 051/7713261 s. Hrivniakova, Vita Vitalis Prešov

Milodary

 • Bohuznámy brat pri 75. výročí narodenia ďakujúc Pánu Bohu za všetky dobrodenia, napomenutia a lásku venuje 50,- na CZC.
 • Sestra Anna Kozáková pri životnom jubileu 90 rokov ďakuje za Božiu milosť a odovzdávajúc sa do Jeho ochrany obetuje 100,- € na CZC a 100,- € pre Relevant.
 • Pri 15. výročí úmrtia Heleny Anderkovej si na ňu s láskou spomínajú manžel a syn s rodinou a obetujú 50,- € na CZC.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Annou Macejovou obetujú deti s rodinami 100,- € na CZC, rodina Jašková 20,- € na CZC a sestra s rodinou 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božie požehnanie v roku 2020 a s prosí o Božie vedenie v novom roku slovami: Vyučím Ťa a ukážem Ti cestu po ktorej kráčať máš, radiť Ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou (Ž 32,8) a obetuje 100,- € na CZC.
 • Manželka Irena pri pohrebnej rozlúčke s Milanom Guľasom obetuje 100,- € na ELIM.
 • Bohuznáma sestra s deťmi spomína pri 45. výročí smrti na manžela a obetuje 60,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božie požehnanie v minulom roku a spomína na zosnulých v rodine a obetuje 50,- € ma CHB a 20,- € na DTF.
 • Pri rozlúčke s drahou matkou Pavlínou Hadbavnou r. Dolinskou a 3. výročí smrti drahého otca Andreja Hadbavného obetujú vďačné deti s rodinami a svatky zosnulej na CZP 340,-€.
 • Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 611,- €.