„A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.“ 1 Jn 5, 11

Obsah

 • Zamyslenie | K Vianociam
 • Rozhovor| Kozačukovci
 • Cirkev | Služby Božie včera a dnes (záver)
 • Rozhovor | Ďakujem za prežité roky!
 • Spoločnosť | Násilie páchané na ženách a jeho vplyv na život rodín – Seniorátne stretnutie žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
 • Relevant n.o. | Aj takto môžeme byť relevantní?
 • Poďakovanie M. Čurlíkovi
 • Cirkev | Seniorátne stretnutie mamičiek
 • Zbor | Služby Božie na fare
 • Kronika | Október 2022 – november 2022
 • Zamyslenie | K novému roku
 • Mládež | Prespávačka na fare
 • NA HRANICI ROKOV – báseň