„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Mt 11, 28

Obsah:

 • Zamyslenie | Konajme svoje spasenie
 • ROZHOVOR | Peter Urbanec
 • ŽIVOT ZBORU | Zborový misijný pracovník s mládežou
 • SENIORÁT | Futbalový turnaj ŠZS
 • LETNÉ AKTIVITY | Skúška odvahy – Detský biblický tábor 2022
 • LETNÉ AKTIVITY | Záhrada – Dorastový tábor 2022
 • LETNÉ AKTIVITY | KECY Camp 2022
 • LETNÉ AKTIVITY | Konfivíkendovka – práca s konfirmandmi
 • MISIA | Návšteva z Misie na Níle
 • Fílie | 20. výročie posvätenia modlitebne v Petrovanoch
 • SPOLOČENSTVO | Služby Božie včera a dnes (4. časť)
 • SPOLOČENSTVO | Služby Božie na fare – posledná nedeľa v mesiaci
 • CIRKEVNÝ ZBOR | Obnova severnej fasády Chrámu Svätej Trojice
 • Cirkev | Pamiatka zosnulých
 • RELEVANT N.O. | Novinky z Relevantu
 • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Podať ďalej prijaté – Vzdelávanie učiteľov Evanjelickej základnej školy a gymnázia v Prešove
 • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Operácia „Jablkový koláč“
 • Kronika | Jún 2022 – september 2022