„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lukáš 2, 12

Obsah

 • Zamyslenie | Vianočná radosť
 • Rozhovor | Katka & Michal
 • Vzťahy | Štyri znamenia apokalypsy v manželstve
 • Spoločnosť | Násilie páchané na ženách
 • ESŠPO | Evanjelická základná škola a jej sociálne projekty
 • Relevant n.o. | Vzťah, ktorý pretrvá
 • Financie | Viera a peniaze
 • Rozhovor | Zmeny vo financovaní cirkvi od roku 2022
 • Evanjelizácia | ProChrist 2021
 • Liturgia | Služby Božie včera a dnes (1. časť)
 • Cirkev | Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021
 • Fílie | Fília Janov
 • Kronika | Október – november 2021
 • Kníhkupectvo Patmos