„Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach…“ Ef 3, 17a

Obsah

 • ZAMYSLENIE | Pamiatka reformácie
 • FÍLIE| Fília Kojatice
 • FÍLIE| Kojatice – 20. výročie posvätenia modlitebne
 • NÁVŠTEVA PÁPEŽA V PREŠOVE | Spomíname, ako sme vítali pápeža Jána Pavla II. v Prešove pred 26 rokmi
 • RELEVANT N.O. | Úcta k starším v praktickom živote
 • KARTOTÉKA | Aktualizácia kartotéky cirkevného zboru
 • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Výstava Prázdna stolička
 • ŽIVOT ZBORU | Detský biblický tábor | Veľký indiánsky poklad
 • MISIA | KECY CAMP | Beyond
 • ŽIVOT ZBORU | Dorastový tábor
 • ZAMYSLENIE | Reformácia srdca
 • Kronika | Jún 2021 – september 2021
 • Kronika | Oslávenci

Oprava: V tlačenej verzii sú na 2. strane vľavo dolu uvedené chybné údaje k výške cirkevného príspevku. Správny text je:

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na rok je 30 € za dospelého člena cirkevného zboru a 20 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie.

Za chybu sa ospravedlňujeme.