„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Žalm 133, 1

Obsah

  • ZAMYSLENIE | K