„Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1Kor 15, 57

Obsah: