„Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1Kor 15, 57

Obsah:

  • Zamyslenie | Vzkriesený Pán kriesi
  • Téma | Mobilizácia: Pošli mňa – Odmena
  • Online | Mobilizácia: Pošli mňa!
  • Online | Ženy ženám – Online stretnutie pre ženy
  • Cirkevný zbor | Obnova kartotéky cirkevného zboru
  • Fílie | Filiálka Petrovany – Močarmany
  • Relevant n. o. | Linky pomoci
  • Relevant n. o. | Požehnaní napriek pandémii
  • Ekuména | Svetový deň modlitieb 2021
  • Kronika | December 2020 – február 2021