„Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“ Jakub 1, 17

Obsah:

  • Zamyslenie | Vianoce sa priblížili, čas radosti nastal nám!
  • Téma | Vianočné sčítanie
  • Cirkev | Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť
  • Zamyslenie | Vianočná pohľadnica
  • Relevant n. o. – organizácia pôsobiaca pri našom cirkevnom zbore
  • Život zboru | Zborový dom Patmos v „novom šate“
  • Sčítanie obyvateľov v roku 2021, prihláste sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
  • Pre deti | Emócie, emotikony
  • Diakonický domov Elim
  • Kronika | Október – november 2020