„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

Obsah:

 • Zamyslenie | Čo je v živote isté ?
 • Téma | Dištančné vzdelávanie – život pred počítačom
 • Zamyslenie | Si online ?
 • Život zboru | Muži mužom
 • Život zboru | Slávnosť konfirmácie
 • Život zboru | Dorastový tábor
 • Kaviareň CAFÉ RELEVANT
 • Život zboru | Detská besiedka
 • Cirkev | Financovanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku od roku 2021
 • Povzbudenie | KORONAKRESŤAN
 • Reformácia – obnova
 • Oslávenci | KRONIKA
 • Kronika | 3. štvrťrok 2020