Tešíme sa, že sa môžeme stretávať v spoločenstve nášho zboru a hlavne na jednom vzácnom mieste, v našich chrámoch pri Slove Božom.

Aby sme sa zdravotne neohrozovali, či nevystavovali zbytočnému riziku a následným  zdravotným  problémom, chceme Vás povzbudiť k jednému kroku.

Využite možnosť očkovania, aby sme sa mohli čím skôr spolu objať a sadnúť si jeden vedľa druhého do kostolných lavíc.

Vieme, že nie všetci sa z určitých objektívnych dôvodov zaočkovať môžu. Chceme týmto povzbudiť všetkých, ktorí môžu, resp. povzbudiť nerozhodných. Aj Vaši bratia farári sú už zaočkovaní a s Bo