Tešíme sa, že sa môžeme stretávať v spoločenstve nášho zboru a hlavne na jednom vzácnom mieste, v našich chrámoch pri Slove Božom.

Aby sme sa zdravotne neohrozovali, či nevystavovali zbytočnému riziku a následným  zdravotným  problémom, chceme Vás povzbudiť k jednému kroku.

Využite možnosť očkovania, aby sme sa mohli čím skôr spolu objať a sadnúť si jeden vedľa druhého do kostolných lavíc.

Vieme, že nie všetci sa z určitých objektívnych dôvodov zaočkovať môžu. Chceme týmto povzbudiť všetkých, ktorí môžu, resp. povzbudiť nerozhodných. Aj Vaši bratia farári sú už zaočkovaní a s Božou pomocou sme to zvládli. Urobili sme tak preto, aby sme chránili seba, ale aj preto, aby sme Vás mohli doma, či v nemocnici navštíviť bez obáv, že Vám prinesieme vírus. Sme presvedčení, že aj Vy to očkovanie zvládnete.

Obráťte sa na nás, ak máte problém s registráciou, alebo dopravou do očkovacieho centra. Medzi našimi bratmi a sestrami zo zboru sa nájdu ľudia pripravení Vám pomôcť, to znamená zaregistrovať Vás a prípadne aj dopraviť na očkovanie a späť domov.

Sme tu jeden pre druhého, všetci, ktorí sme sa už zaočkovať dali, vám vieme byť k dispozícii a radi Vám pomôžeme. Chýbate nám!

V prípade záujmu volajte na tieto tel. čísla:

  • 051/7725 925 – ev. fara – pevná linka,
  • 0908 987 664 – ev. fara – mobilné číslo,
  • 0905 286 420 brat. farár Ondrej Koč,
  • 0918 828 369 brat farár Martin Chalupka,

prípadne nechajte odkaz cez niekoho zo spevokolu, Rod. spoločenstva, či SEŽ.

Ondrej Koč, zborový farár