Nedeľa Deviatnik

Nedeľa Deviatnik
13. februára 2022

Nedeľa Deviatnik

Kazateľ:
Passage: 1 Korintským 9, 24 - 27
Typ Kázne:

1 Korintským 9, 24 - 27: Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! 25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, 27 ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.