20. nedeľa po Sv. Trojici

20. nedeľa po Sv. Trojici
25. októbra 2020

20. nedeľa po Sv. Trojici

Passage: Mt 22, 8 - 12
Typ Kázne:

Mt 22, 8 - 12: Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; 9 preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! 10 A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. 11 Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, 12 povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel.