11. nedeľa po Sv. Trojici

11. nedeľa po Sv. Trojici
23. augusta 2020

11. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Rim 4, 1-5
Typ Kázne:

Rim 4, 1-5: Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela? 2 Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 4 Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. 5 Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.