3. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa
15. decembra 2019

3. adventná nedeľa

Kazateľ:
Passage: Izaiáš 11, 6 - 9
Typ Kázne:

Izaiáš 11, 6 - 9:  Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.