Maximálny počet účastníkov na službách Božích v Prešove je 50.
Po kliknutí na tlačidlo si môžete rezervovať miesto.