Základné informácie

Dávidova harfa je seniorátne stretnutie detí organizované každoročne pracovníkmi šarišsko-zemplínskeho seniorátu.

  • Sobota 8.6.2019 – Bardejov
    ZŠ Bartolomeja Krpelca

  • Tohtoročná téma:
    „Poď na párty!“

  • Odchod: od fary 8:30
    Doprava bude zabezpečená – podľa počtu prihlásených autobus alebo autami.