Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme rozlúčili 3. 4. 2023 na Solivare s bratom Jaroslavom Harčárom, 55 r., 6. 4. 2023 v Prešove s bratom Pavlom Iľom, 90 r.
 • V nedeľu 2. 4. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Bella, rodičov Ľubomíra Šándora a Lucie r. Kollárovej, v sobotu 8. 4. 2023 dcéra Eliška, rodičov Jakuba Žilku a Alžbety r. Lipovskej, syn Timotej, rodičov Mateja Ficka a Veroniky r. Ferencovej
 • Vaše 2% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant. www.relevant.sk/2-percenta

Milodary

 • Bohuznámi rodičia pri krste dcéry Belly obetujú s vďačnosťou 30,- € na CZP.
 • Kristus vstal, On vzkriesi aj nás! V tejto nádeji sme sa rozlúčili v Petrovanoch s našou drahou Margitou Sabolovou. Vďačné deti prinášajú milodar 100,- € krstná dcéra 50,- € a smútočné zhromaždenie namiesto kvetov a formou zbierky na kare spolu 720,- €, z toho 200,- € pre modlitebňu v Petrovanoch, 50,- € na zvony pre rímskokatolícku farnosť v Petrovanoch a 620,- € na opravu interiéru chrámu v Prešove.
 • Sestra Otília Hricová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na online prenosy.
 • Pri 30. výročí úmrtia mamky si s vďačnosťou a láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú na CZP 100,- €.
 • Pri 100. výročí nedožitých narodenín otca a bývalého kurátora v Kojaticiach Jozefa Kušníra si s láskou spomínajú a zároveň ďakujú Pánu Bohu za oboch rodičov synovia Jozef, Dušan a Pavel s rodinami. Pri tejto príležitosti obetujú 150,- € na opravu modlitebne v Kojaticiach.
 • Bohuznáma sestra a dcéra s vnučkou spomína pri 1. výročí úmrtia na svojho milovaného manžela, otca a dedka, ako aj na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na CZP 50,- €.
 • Pri 10. výročí úmrtia Milana Šebeja s láskou spomínajú mama a sestry s rodinami a obetujú na CZP 100,- €.
 • František a Marta Ciganovi z Piešťan z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú pre potreby zboru a na online prenosy 100,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Jaroslavom Harčárom obetuje rodina zídená na kare spolu 105,- € na CHB.