Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 03. 01. 2022 v Prešove rozlúčili s bratom Imrichom Lipovským, 90 r. 07.01.2022 s bratom Milanom Vandriakom, 62 r.
 • Návšteva služieb Božích v Prešove je možná v počte 50 a v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP), po predchádzajúcej rezervácií na stránke: https://patmos.sk/rezervacia-slb/

Milodary

 • Bohuznámy brat pri príležitosti 67. výročia úmrtia otca ďakuje Pánu Bohu za milosť a obetuje 20,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za požehnanie doma i v povolaní a prosí o dar zdravia a Božiu blízkosť aj v novom roku a obetuje 400,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za zdravie a požehnanie v starom roku, prosí o milosť a zdravie v novom roku a obetuje 40,- € na CZP.
 • Sestra Jarmila Miháliková, ďakuje za prijatie Večere Pánovej a obetuje 50,- € na CZP.
 • PS-Memory z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na oprava modlitebne v Kojaticiach 100,- €.
 • Po poslednej rozlúčke s Imrichom Lipovským, prosiac o potešenie, silu a Božie vedenie do ďalších dní života, obetuje manželka, dcéra s rodinou, rodina Michalidesová, Bolvanská a Vrbičanová 300,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje za Božie milosrdenstvo a zdravie, zároveň spomína na zosnulých rodičov a obetuje 50,- € na opravu kostola a 10,- € na DTF.
 • Pri 20. výročí úmrtia Františka Olejára si s láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Pri tejto príležitosti si spomínajú aj na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 150,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina prosí o Božie vedenie a ochranu v novom roku a s vďačným srdcom obetuje na CZP 100,- €.
 • Rodina pri uložení urny drahého syna a brata Milana Vandriaka prosiac o duchovné potešenie obetuje na CZP 70,- €.
 • Bohuznáma sestra pri dožití 70 rokov života v decembri, ďakuje Pánu Bohu za všetko dobré dosiaľ prijaté vo svojom živote i v živote celej rodiny. Prosí o Božie požehnanie, vedenie a ochranu do budúcnosti pre seba a celú rodinu. Pre potrebu zboru venuje 100,- €.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 80 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie a venuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri 10. výročí úmrtia manžela,ďakuje za Božie požehnanie aobetuje 190,- € na CHB.
 • Pri 10. výročí úmrtia švagra si na neho spomína švagrina Milka a obetuje 20,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra spomína na manžela pri 2. výročí úmrtia a obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za celý minulý rok a prosí o Božie požehnanie do nového roku a obetuje 50,- € na CZP.