Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v piatok 30. 7. 2021 v Prešove rozlúčili s bratom Pavlom Ščamburom, 72 r.
  • V nede