Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v piatok 30. 7. 2021 v Prešove rozlúčili s bratom Pavlom Ščamburom, 72 r.
 • V nedeľu 25. 7. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Ondrej, rodičov Jakuba Boháča a Paulíny r. Babejovej-Kmecovej
 • V sobotu 31.7.2021 syn Martin rodičov Martina Ferenca a Kataríny r. Novákovej, dcéra Ema rodičov Lukáša Petruščáka a Anny r. Pohlodovej
 • V sobotu 31.7.2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Dušan Skalický a Zuzana Kupčíková
 • Misijné dni VD ECAV na Slovensku sa budú konať v Ľubovnianskych Kúpeľoch – Hotel SOREA v dňoch 26. – 29. 8. 2021 s témou „Extrémne premeny“. Prihlasovanie do 10. 8. 2021 nájdete na: www.vdecav.sk/dni/.
 • Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku sa uskutoční 19.9.2021 v Poprade (Aréna Poprad) o 9. 30 h.

Milodary

 • Bohuznáma sestra spomína pri 11. výročí úmrtia na manžela, zároveň si spomína na zosnulých rodičov súrodencov a starých rodičov a obetuje 20,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 6. narodenín vnúčika Olivera ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosuje od Neho požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne s úctou a láskou spomína na nedožité 71. narodeniny svojej nedávno zosnulej manželky Irenky a nedožité 78. narodeniny brata Zdenka, a obetuje 100,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri operácii sestry prosí Pána Boha o zdravie, Božiu pomoc a vedenie do ďalších dní. Obetuje 50,-€ na CHB.
 • Bohuznámy brat z Veľkého Šariša pri životnom jubileu 75 rokov, ďakuje za doterajšie dobrodenie a zlepšenie zdravotného stavu a prosí o požehnanie do ďalších rokov pre celú rodinu. Súčasne s láskou a úctou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CHB.
 • Mladomanželia Skalickí s rodičmi pri vstupe do manželstva obetujú 100,- € na CHB a 20,- € na DTF.
 • Sestra Oľga Miškufová pri príležitosti nedožitých 90-tích rokov Anny Šimočkovej z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- na CZP.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 93,- €.