Oznamy

  • V sobotu 19. 6. 2021 boli pokrstené deti: syn Adam, rodičov Vladimíra Semana a Jany r. Beňovej, dcéra Eliška, rodičov Vladimíra Šipoša a Sandry r. Schneiderovej
  • V sobotu 19. 6. 2021 uzavreli v chráme Božom v Hanušovciach nad Topľou manželstvo Mgr. Dávid Hadbavný a Michaela Kačalová
  • Team Kecy tábora hľadá dvoch dobrovoľníkov na výpomoc do kuchyne počas letného tábora. Bližšie informácie u Karolíny Habinovej 0907 618 875
  • V nedeľu po službách Božích sa našla v CHB medzi lavicami náušnica zo žltého kovu. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na FÚ.

Milodary

  • Rodina Švická pri krste dcéry Sáry s vďakou obetuje 50,- € na CZP.
  • Pri príležitosti sviatosti krstu Mateja Petriľáka obetujú rodičia a krstní rodičia 40,- € na CHB v Prešove.
  • Bohuznámy brat prosí o Božiu ochranu a vedenie rúk lekárov pre priateľa pred náročnou operáciou a obetuje 30,- € na CZP.
  • Bohuznáma sestra pri 33. výročí narodenia syna prosí o Božie požehnanie a obetuje 60,- € na CZP.
  • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 138,- €.