Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 9.11.2020 v Prešove so sestrou Magdalénou Halagovou r. Chovanovou, 85 r. 10.11.2020 na Solivare so sestrou Helenou Macejovou r. Šimkovou, 78 r.
 • Dňa 13.11.2020 uzavreli v našom chráme manželstvo Ján Matajzík a Lucia Ňachajová
 • Oznamujeme, že KAVIAREŇ Café Relevant, je od 15.10.2020 zatvorená.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku: https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujem, že predajňa Kníhkupectvo Patmos má až do odvolania nové otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 08.00 – 13.30h
 • Vnútromisijné aktivity sa v tomto týždni ďalej konajú online.

Milodary

 • Anton Lenhardt s rodinou pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 20,- € na CHB a 5,- € na DTF.
 • Rodina Takáčová pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Annou Kačmárovou r. Tipulovou obetuje 180,- € na CZC.
 • Brat Jozef Tomko z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na opravu CHB 1000,- €.
 • Brat Josef Zošák pri príležitosti sviatku pamiatky zosnulých spomína s vďakou na rodičov a starých rodičov z Podhradíka a obetuje na CHB 100,- CAD.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZC 100,-€
 • Bohuznáma rodina spomína na Mirka Zárubu pri 1. výročí úmrtia a obetuje na CZC 20,- €
 • Manžel Ján Macej a dcéra Alena Vašková s rodinou pri poslednej rozlúčke s drahou manželkou a matkou Helenou Macejovou r. Šimkovou obetujú na CZC 50,-€.
 • Rodina Jančušková obetuje pre diakonický domov ELIM 100,- €.
 • Sestra Mária Kysacká z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina s prosbou o uzdravenie sestry obetuje na CZC 300,- €.
 • Bohuznámi starí rodičia pri krste vnúčat obetujú na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 70 – tych narodeninách z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZC 100,- a DTF 20,- €.
 • Rodina Hybenová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZC 100,- €.
 • Novomanželia Ján a Lucia Matajzíkovci s rodičmi pri uzavretí manželstva obetujú 100,- € na CZC.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Magdalénou Halagovou obetuje zídená rodina 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra prosí Pána Boha o uzdravenie manžela a obetuje 20,- € na CZC.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s drahou zosnulou Šarlotou Janotkovou obetuje zarmútená rodina 140,- € na CZC.
 • Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 348,50 €. Milodary, ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.