Oznamy

  • V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili v Prešove so sestrou Darinou Katuščákovou r. Rumanovou, 77 rokov,
  • Na Soliv