Oznamy

  • V stredu sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili v Prešove so sestrou Darinou Katuščákovou r. Rumanovou, 77 rokov,
  • Na Solivare so sestrou Milenou Krassaiovou r. Zeleňovou, 71 rokov
  • Každú stredu o 17,30 h bude vysielaná evanjelická pobožnosť na Rádiu Regina, prosíme vás o oboznámenie s týmto vysielaním hlavne starších členov nášho cirkevného zboru, ktorí nemajú prístup na internet.

Milodary

  • Vďačná sestra pri životnom jubileu obetuje pre spevokol 50,- €, mládež 50,- €, detskú besiedku 50,- € a CZC 150,- €.
  • Bohuznáma sestra s deťmi ďakuje Pánu Bohu za pomoc, požehnanie a ochranu a obetuje na CZC 200,- €.
  • Pri pohrebnej rozlúčke s Darinou Katuščákovou zarmútená rodina s prosbou o Božie potešenie obetuje na CZC 150,- €.
  • Pri 1. výročí úmrtia syna Mariána Baloga spomínajú rodičia s rodinou a obetujú na CHB 50,- a DTF 10,- €.
  • Mária Štepitová pri príležitosti životného jubilea obetuje na CZC 50,- €.
  • Lýdia Sabolová pri príležitosti životného jubilea obetuje na CHB 60,- €.
  • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 29. 3. 2020 bola vo výške 437,50 €