nedeľa 3. decembra 2023
  • 9:00 - Detská besiedka -

utorok 5. decembra 2023
  • 17:30 - Ženy ženám - Puzzle

streda 6. decembra 2023
  • 18:15 - Staršia mládež -

piatok 8. decembra 2023
  • 17:00 - Mládež - Fara

nedeľa 10. decembra 2023
  • 9:00 - Detská besiedka -

utorok 12. decembra 2023
  • 17:00 - SEŽ - Fara

  • 19:00 - Muži mužom Puzzle -

piatok 15. decembra 2023
  • 17:00 - Mládež -