nedeľa 29. mája 2022
  • 9:00 - Detská besiedka -

utorok 31. mája 2022
  • 17:30 - Ženy ženám - Puzzle

streda 1. júna 2022
  • 18:15 - Staršia mládež - online -

piatok 3. júna 2022
  • 17:00 - Mládež - online - Fara

nedeľa 5. júna 2022
  • 9:00 - Detská besiedka -

utorok 7. júna 2022
  • 17:00 - SEŽ - Fara

streda 8. júna 2022
  • 18:15 - Staršia mládež - online -

štvrtok 9. júna 2022
  • 19:00 - Muži mužom - online -

piatok 10. júna 2022
  • 17:00 - Mládež - online - Fara