Spevokol Soli Deo Gloria

/Spevokol Soli Deo Gloria
Spevokol Soli Deo Gloria2017-03-10T13:54:42+00:00

Komorný spevokol SDG (Soli Deo Gloria) sa v uplynulom roku 2014 schádzal najmä v prvom polroku a to s pomerne dobrou pravidelnosťou, každý utorok večer o 18,00 hod. na fare. Výsledkom tejto ale aj predchádzajúcej činnosti zboru bolo šesť vystúpení, všetky na cirkevno-zborovej „pôde“. Napriek tomu, minimálne dve vystúpenia reprezentovali náš cirkevný zbor aj v širšej verejnosti. Spievali sme na Veľkonočnom stretnutí Pod krížom, v rámci Noci kostolov – počas služieb Božích ale aj v krátkom samostatnom programe, poslúžili sme dvomi piesňami v spoločenstve našich rodín na fare, reprezentovali sme cirkevný zbor štyrmi piesňami v programe – Cyrilometodské slávenie, organizované Maticou Slovenskou a nakoniec sme v lete minulého roku spievali počas Ordinácie novokňazov v prešovskom evanjelickom chráme Božom, vysielanom tiež v priamom prenose RTVS. Spolu sme tak prezentovali desať piesní v osemnástich samostatných výstupoch.

Aj keď prvá polovica roka naznačovala pomerne peknú prácu a rast aktivít, tieto sa žiaľ v druhej polovici roka utlmili. Príčin je viacero, počínajúc štandardnými problémami ako je zamestnanie, choroby, prílišná pracovná i mimopracovná vyťaženosť a pod. V malom telese cca 8 – 10 ľudí, jednoducho absencia 2 – 3 členov, spôsobuje nefunkčnosť a potom je napredovanie veľmi obtiažné. Usilujeme sa prebudovať postupne každý hlas na aspoň troch členov, aby sme dosiahli väčšiu stabilitu. Oslovujeme najmä z radov mladšej generácie a tiež mimo veľký spevokol Sion, no výsledok je stále nedostatočný a tak v súčasnosti skôr hľadáme spôsob ako ďalej. Veríme, že táto služba je hlboko zakorenená v našich srdciach a časom sa nájdu ďalší bratia a sestry, ktorí pomôžu zastabilizovať našu členskú základňu a budeme sa môcť opäť pustiť do tvorivej práce pre radosť a vlastné potešenie ale aj pre službu zboru, či širšej verejnosti, no najmä na chválu a slávu Božiu.

Drahí bratia a sestry, skutočne úprimne vyzývam tých,  ktorí majú najmä hlasové a tiež technické predpoklady:

„Neváhajte, poďme spolu spievať, pridajte sa k nám.“

Zborový spev je tímová práca, nie je tak založená na individuálnej hlasovej virtuozite, ale najmä na umení skĺbiť prirodzené individuálne schopnosti jednotlivcov do jedného harmonického celku.

Zodpovedný vedúci: Ing. Viktor Čop