Oznamy

 • Koľko lásky zmestíme do krabice od topánok. Vianočné darčeky pre deti zo Srbska. Termín 13. november 2023. Môžete sa zaregistrovať na FÚ, kde dostanete podrobné informácie.
 • Bratia a sestry, ofera na budúcu nedeľu 12. 11. 2023 je určená pre ľudí zasiahnutých zemetrasením. Odporúčame ju do vašej štedrosti.
 • Oznamujeme členom Zborového presbyterstva, že na budúcu nedeľu 12. 11. 2023 po SB v Prešove sa uskutoční krátke zasadnutie ZP.
 • BÚ VD ECAV na Slovensku pozýva na výstavu
  „Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“,
  ktorá sa uskutoční v dňoch 6. – 12. 11. 2023 v Dvorane kolégia.
  Výstava začne 6. 11. 2023 (pondelok) o 17. 00 hod. vernisážou spojenou s panelovou diskusiou na tému:
  „Biblia – artefakt alebo živá kniha?!“
  Výstava bude potom pokračovať v ďalších dňoch a to v nasledovných časoch: utorok – piatok (7. – 10. 11. 2023) v čase 8. 00 – 17. 00 h.,
  sobota (11. 11. 2023) v čase 13. 00 – 17. 00 h., nedeľa (12. 11. 2023) v čase 10. 00 – 12. 00 h.

Milodary

 • Pri 20. výročí úmrtia otca a starého otca Vladimíra Sedláka si na neho s láskou spomína dcéra Denisa s rodinou a obetuje na CZP 50,- €.
 • Rodičia a starí rodičia pri krste Olivera Verčimáka obetujú 150,- € pre potreby cirkevného zboru.
 • Pri prvom výročí úmrtia mamky a babky si na ňu s láskou spomína dcéra rodinou a obetuje 100,-€ na CZP.
 • Bohuznáma rodina si spomína na drahých zosnulých a z vďaky obetuje na CHB 70,- €.
 • Bohuznáma sestra pri liečbe v nemocnici prosí Pána Ježiša o silu a ochranu a obetuje na CZP 20,- €.
 • Bohuznáma rodina pri spomienke na zosnulých v rodine ďakuje za Božie požehnanie a obetuje na opravu chrámu 100,- €.