Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 3. 8. 2023 rozlúčili so sestrou Annou Sabolovou r. Cinovou, 88 r.; 4. 8. 2023 s b