Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21. 6. 2023 na Solivare rozlúčili s bratom Viktorom Harčárom, 76 r.
 • V piatok 23. 6. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Tadeáš Valečko a Bianka Rejtová, v sobotu 24. 6. 2023 Dávid Grega–Jakub a Katarína Chalupková, Adam Cina a Kristína Birnšteinová,
 • V sobotu bolo v našom chráme požehnané manželstvo Michala Gregu a Mileny r. Hudákovej.
 • V sobotu 24. 6. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: dcéra Viktória, rodičov Michala Gregu a Mileny r. Hudákovej, dcéra Timea, rodičov Vladimíra Šipoša a Sandry r. Schneiderovej.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Páni Bohu obetuje na opravu kostola 50,- €.
 • Rodina Hanková pri krste dcéry, vnučky a pravnučky Vivien obetuje na opravu chrámu 150,- €.
 • Rodina Šimčíková pri krste syna Jakuba obetuje 10,- € pre detskú besiedku.
 • Rodičia Mátheovci pri ukončení vysokoškolského štúdia dcéry Laury ďakujú za Božie požehnanie a milosť a obetujú na podporu online prenosov 20,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Viktorom Harčárom obetuje syn a dcéra na CZP 50,- €, rodina zídená na pohrebnej rozlúčke obetuje na CZP 100,- €.
 • Novomanželia Cinoví s rodinami pri príležitosti uzavretia manželstva ďakujú za Božie požehnanie a obetujú na CHB 300,- €.
 • Sestra Agáta Olšavská z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 30,- €.
 • Sestra Ľudmila Liptáková pri životnom jubileu ďakuje za Božiu milosť počas 60 rokov života a obetuje na CZP 60,- €.
 • Občianske združenie 5 paľce s vďakou za spoluprácu pri festivale Hudba v meste venuje na CHB 70,- €.