Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 29. 5. 2023 v Prešove rozlúčili s bratom Jánom Feckom, 74 r.
 • V piatok 26 5. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Antonio Mataloni a Nikola Rusiňáková
 • Pozývame vás na hudobno-recitačný koncert pri príležitosti životného jubilea zborového kantora Juraja Lenhardta v piatok 9. júna 2023 o 18.00 h v chráme Sv. Trojice v Prešove. Vstup voľný.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2023 v Bardejove. Autobus je zabezpečený, nahlasovanie u kurátorov a na FÚ.

Milodary

 • Mladomanželia Mataloniovci pri príležitosti uzavretia manželstva prosia o Božie požehnanie a vedenie. Obetujú 30,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti 50-tych, 75-tych a 85-tych narodenín úprimne ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a ochranu. S vďakou a dôverou sa celá rodina porúča do rúk Pána Ježiša, s prosbou o milosť, požehnanie a vedenie Duchom Svätým. S láskou venujú na CHB 100,- € a na DTF 20,- €.
 • Pri 1. výročí úmrtia Boženy Harčárovej si na ňu s láskou spomína manžel, dcéry s rodinami a svatka. Pri tejto príležitosti venujú na opravu zvonice v Janove 50,- €, pre dorast 50,- €, RoS 50,- € a pre detskú besiedku 30,- €.
 • Pozostalá rodina pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Jánom Feckom obetuje na CZP 300,- €.
 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí uzavretia manželstva ďakujú Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosujú Božie požehnanie pre celú rodinu. Zároveň si s úctou spomínajú na všetkých zosnulých v rodine. Pri tejto príležitosti obetujú výzdobu na oltár.
 • Pri 15.výročí úmrtia Ladislava Gregu zo Župčian si s láskou a úctou spomínajú manželka a dcéra Júlia s rodinou, pričom spomínajú aj na ostatných v rodine zosnulých. Spolu so žalmistom vyznávajú: „ Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy.“ a pri tejto príležitosti obetujú na CZP 50,- €.
 • Sestra Anna Lacová pri príležitosti krstu vnuka Jonáša venuje na CZP 60,- €.
 • Sestra Mariana Kovalčíková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 50,- €.
 • Rodina Damankošová pri konfirmácii dcéry Radky obetuje na CZP 300,- €.
 • Pri krste Stelly Polaček venujú rodičia na CHB 50,- €, starí rodičia na CHB 50,- € a krstní rodičia na CHB 50,- €.