Oznamy

 • Srdečne pozývame na vianočný koncert speváčky Kataríny Koščovej s kapelou a sláčikovým kvartetom, ktorý sa bude konať v Chráme Svätej Trojice dňa 26. 12. 2022 (pondelok) o 19.00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiť tu: www.tootoot.fm
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB: 1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare
 • Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku vám želá požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom, radosťou a nádejou z príchodu nášho Spasiteľa – Pána Ježiša Krista.

Milodary

 • Pri krste Juraja Štofana vďační rodičia, krstní rodičia a starí rodičia s prosbou o Božie vedenie obetujú 50,-€ na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za ochranu a požehnanie a obetuje na CZP 20,-€ a 20,-€ na online prenosy.
 • Bohuznámi manželia pri VP v domácnosti s vďakou voči Pánu Bohu obetujú 20,-€ na DTF.
 • Bohuznámy brat s rodinou z vďačnosti voči Pánu Bohu za prijaté požehnanie v uplynulom roku a prosiac o ďalšie vedenie obetuje na opravu chrámu 300,-€.
 • Bohuznámi manželia pri životnom jubileu 80 a 85 rokov so žalmistom vyznávajú „Ďakujte Hospodinovi, lebo naveky trvá Jeho milosť“, z vďačnosti obetujú na opravu chrámu 100,-€; na DTF 20,-€ a na online prenosy 10,-€.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na chrám 160,-€.
 • Bohuznáma sestra dožívajúc sa 96-tich rokov, ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie, porúča sa s rodinou do Jeho ochrany a obetuje 100,-€ na CZP.
 • Rod. Horenská a Lorincova pri VP v domácnosti obetuje s vďakou voči Pánu Bohu na DTF 50,-€.
 • Bohuznáma sestra s deťmi pri 20. výročí úmrtia manžela, spomínajúc zároveň na ostatných zosnulých v rodine obetuje na opravu chrámu 50,-€.
 • Pri príležitosti nedožitých 100-tých narodenín a 3. výročí úmrtia drahej matky Márie, obetuje vďačná dcéra na opravu chrámu 100,-€, pre Rokycany 20,-€, pre Janov 20,-€ a na DTF 10,-€.
 • Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za ochranu a požehnanie v povolaní i v rodine v tomto roku a obetuje na opravu kostola 400,-€.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za Jeho vedenie a s vyznaním: „Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy.“ obetuje 400,-€ na opravu chrámu a 100,-€ na online prenosy.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na svojich zosnulých v rodine obetuje 50,-€ na opravu chrámu a 10,-€ na online prenosy.
 • Rodina Dzubajova z vďačnosti za doterajšie požehnanie obetuje 40,-€ na opravu chrámu a 40,-€ na DTF