Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 13.10.2022 rozlúčili v Prešove s bratom Andrejom Krivákom, 78 r.
  9. 10. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Hana, rodičov Marcela Verčimáka a Elizabeth r. Brandtovej
  15.10.2022 bol v našom chráme pokrstený syn Ján, rodičov Jána Matajzíka a Lucie r. Ňachajovej
 • Včera bolo v našom chráme požehnané manželstvo Sameda Mujića a Kataríny r. Kočovej
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí súhlasí s dočasnou zmenou termínu a miesta konania SB: 1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na Fare
 • Predsedníctvo VD ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí priestorov Diakonického domova ELIM v sobotu 22.10.2022 v čase od 9.00 – 11.00 h na Baštovej ulici v Prešove.
 • Slávnostné služby Božie v nedeľu 23. 10. 2022 budú o 10.00 h
 • Slávnostná Akadémia „Listáreň služby a Ducha“ 23. 10. 2022 o 16,00 h DJZ Veľká scéna

Milodary

 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu Božiu pomoc, zdravie, hojnosť, vyprosuje Božie požehnanie pre celú svoju rodinu a obetuje 20,- € na opravu kostola.
 • SEŽ venuje milodar pre Misiu na Níle 200,- €.
 • Sestra Adela Jartimová st. ďakuje Pánu Bohu za zdravie a s vďakou obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Zbierka určená pre Spevokol pri Poďakovaní za úrody zeme – bola vo výške 103,85 €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za úrody zeme a požehnanie v celom roku a obetuje na CZP 50,- €, pre Červenicu 50,- € a na online prenosy 10,- €.
 • Bohuznáma sestra pri nedožitých 100-tych narodeninách mamy a 8. výročí úmrtia manžela, prosí o milosť a požehnanie do ďalších dní a z vďačnosti za týchto blízkych obetuje 50,-€ na opravu chrámu.
 • Bohuznáma manželka s deťmi vyprosujú od Pána Boha pri operácii milovaného manžela a otca dar múdrosti a vedenie rúk lekárov Jeho Božskou mocou a pri tejto príležitosti obetujú milodar vo výške 100,- € na opravu Chrámu Božieho.
 • Bohuznáma sestra z Malého Šariša pri 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa jej dostalo, prosí o Božiu pomoc a vedenie pre celú svoju rodinu a pri tejto príležitosti obetuje na opravu kostola 100,- € a 20 ,- € na DTF.