Oznamy

  • Vo štvrtok 14. júla sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili v Chmeľove s bratom Jurajom Mihaľovom, 81 r. 15.7.2022 v Prešove s bratom Milanom Kmecom, 80 r.
  • V sobotu 16. 7. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Marián Čížik a Denisa Dzubajová
  • Relevant n.o. hľadá opatrovateľku na domácu opatrovateľskú službu k seniorom. Bližšie informácie v kancelárii na Svätoplukovej 12 alebo na telefónnom čísle 0911 985 415

Milodary

  • Rodičia pri krste Nicolasa Draganovského s prosbou o Božie požehnanie obetujú 50,- € na opravu kostola.