Oznamy

 • Seniorátne stretnutie dorastu, Prešovská časť Miesto: ESŠ Prešov – telocvičňa (vchod z parkoviska) Dátum: 2. 4. 2022 (sobota), 14:00-17:00 h
  Čo treba: Prezuvky s inou ako čiernou podrážkou + 1,- € na účastníka (vyzbiera vedúci) Prosím nahlásiť vašu účasť do utorka 29. 3. 2022 Petrovi Urbancovi (0944503448). Tešíme sa na stretnutie.
 • Zbierka pre Ukrajinu pokračuje aj naďalej, prispievať môžete v hotovosti do pokladne na FÚ alebo bezhotovostne na účet CZ ECAV Prešov IBAN:
  SK91 0900 0000 0000 9628 9004
  Do poznámky uveďte: UKRAJINA
  Za uplynulý týždeň bolo na účet a do pokladne na tento účel prijatých 380,- €

Milodary

 • Pri 2. výročí úmrtia a nedožitých 93. narodeninách drahej mamky Gizely Kožlejovej si na ňu s láskou spomínajú synovia s rodinami a obetujú 50,- € na CHB a 10,- € pre pomoc Ukrajine.
 • „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“ Bohuznámy brat pri životnom jubileu 80 rokov ďakujúc Pánu Bohu za všetko, čo od Neho za tie roky prijal a do Jeho rúk sa aj naďalej odovzdávajúc, obetuje 100,- € pre spevokol Sion, 50,- € pre online prenosy 50,- € pre Ukrajincov ubytovaných v priestoroch fary.
 • Bohuznáma rodina pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 70,- € na CZP a 50,- € pre pomoc Ukrajine.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s drahým otcom obetuje 200,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat zo Záhradného pri príležitosti životného jubilea 55 rokov, z vďačnosti voči pánu Bohu za Božiu ochranu, pomoc a opateru, tiež ďakujúc za rodinu, prosiac o požehnanie do rokov budúcich obetuje na CHB v Prešove 55,- €.
 • Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Sekčov v Tulčíku, z vďačnosti voči Pánu Bohu za požehnanie s prosbou o ďalšiu pomoc v novom hospodárskom roku obetuje na CHB v Prešove 100,- €.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 281,- €.