Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 11. 2. 2022 v Prešove rozlúčili so sestrou Alžbetou Dolnou r. Benková, 83 r. v Haniske so sestrou Annou Lenhardtovou r. Petijovou, 86 r.
 • V sobotu 12. 2. 2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Olívia rodičov Mareka Germušku a Jany Gregovej˷
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium pozýva žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov na online Deň otvorených dverí, dňa 15. 2. 2022 od 17:00 – 17:40 hod. prostredníctvom aplikácie zoom. Evanjelická spojená škola, Prešov
 • Evanjelická základná škola pozýva žiakov a ich zákonných zástupcov na online Deň otvorených dverí, dňa 17. 2. 2022 od 17:00 – 17:40 h prostredníctvom aplikácie zoom.

Milodary

 • Pri konfirmácii syna Igora ďakujúc za Božie milosrdenstvo obetujú rodičia a krstná mama 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božie slovo a za kazateľov aj cez vysielanie na Youtube. Vyprosuje milosť a zmocnenie Duchom svätým pre všetkých nás a obetuje na podporu online prenosov 50,- €.
 • Ivan a Barbara Hojdanoví pri požehnaní svojho manželstva a krste dcéry Melánie obetujú 70,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina prosí o Božie požehnanie a milosť, pokoj, menej nenávisti medzi ľuďmi a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri 1. výročí úmrtia manžela, ocka a dedka obetuje 120,-€ na opravu chrámu.
 • Rodina Vargová pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznámi manželia pri príležitosti nedožitých narodenín rodičov, výročí úmrtia rodičov, starých rodičov a brata si na nich s láskou spomínajú, ďakujú Pánu Bohu za doterajšie jeho vedenie a lásku a prosia o Božie požehnanie a milosť do budúcich dní pre celú rodinu. Venujú 100,- € na CZP a 50,- € na TV prenosy.
 • Pri poslednej rozlúčke s Alžbetou Dolnou obetujú na CZP synovia Radovan a Dušan 300,- € a príbuzné zosnulej Beáta Mačáková 50,- € na CZP a Emília Maková 50,- € na SEŽ.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri 1. výročí smrti brata venuje 120,- € na CZP.
 • Sestra Slávka Priputenová pri poslednej rozlúčke so sesternicou Ivanou Kollárovou Ovčarovou obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 15,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 181,- €.