Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 22. 11. 2021 rozlúčili na Solivare so sestrou Martou Polohárovou r. Paločkovou, 62 r.;
  23. 11. 2021 v Prešove s bratom Atilom Kašprišinom, 78 r.
 • Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal nasledovné uznesenie:
  Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného člena CZ.
  Zborový konvent odporúča členom CZ ECAV Prešov, ktorí už uhradili pôvodnú výšku CP, doplatiť príspevok do konca roka 2021 Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto uznesenia.
 • Relevant n. o. hľadá súrne podnájom pre ženu s 5 deťmi od 1.12.2021. Spolufinancovanie nájmu je zabezpečené na 20 mesiacov. Kontakt: 0903 983 926

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Jurajom Majerníkom obetuje manželka s deťmi 50,- € na opravu kostola.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Martou Polohárovou obetuje zarmútená rodina 20,- € na opravu kostola.
 • Rodičia Kušnírovci pri krste dcéry Niny obetujú 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za dožitých 78 rokov života. Zároveň spomína na blízkych zosnulých a obetuje 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých rodičov a pri životnom jubileu 60 rokov ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a milosť a obetuje 50,- € na CHB a 50,- € pre modlitebňu v Petrovanoch.
 • Pri 99 narodeninách mamky dcéry s rodinami ďakujú za všetku lásku, ktorú od nej prijali a prosia pre ňu do ďalších dní Božie požehnanie a ochranu obetujú na opravu chrámu 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 20,- € na opravu kostola.
 • Rodičia Mihokovi pri krste dcéry Karin z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti za Božiu milosť a s prosbou o Božie vedenie a uzdravenie vyznáva: „Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy.“ obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Rodina Lenhardtová z Bidoviec z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CHB.
 • Sestra Marta Nemčíková pri platení CP obetuje 30,- € na CHB.
 • Rodina Lipková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 10,- € na CHB, 10,- € na DTF a 10,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznáma sestra s prosbou za svoju dcéru obetuje 20,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.