Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 22. 10. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Vierou Wojtasovou r. Chrapčiakovou, 69 r.
 • ˷Pozývame vás na 17. rodinnú konferenciu s témou: „Emócie v manželstve, rodine, v duchovnom živote…“ 12. – 14. 11. 2021 v Tatranských Matliaroch – hotel Sorea Hutnik I.
  Bližšie informácie a prihlasovanie: www.rodinnespolocenstvo.sk
 • Zmena otváracích hodín Kníhkupectva Patmos:
  Pondelok, Utorok 08.00 h – 13.00 h
  Streda 11.30 h – 16.30 h
  Štvrtok, Piatok 08.00 h – 13.00 h

Milodary

 • Bohuznámi manželia z Dulovej Vsi pri 45. výročí uzavretia manželstva ďakujú Pánu Bohu za všetky dary, ktoré z jeho milosti prijali a zároveň vyprosujú, nech On sám ich svojou láskou vedie a odmení aj v ďalších rokoch spoločného života – pri tejto príležitosti ďakujú aj vtedy sobášiacemu bratovi farárovi Velebírovi st. a obetujú na opravu chrámu milodar vo výške 100,- EUR.
 • Bohuznáma rodina pri spomienke na manžela a otca pri 1. výročí úmrtia obetuje 20,- € na opravu kostola.
 • Rodina Očkajová zo Severnej pri sobáši syna Stanislava ďakuje za Božie milosrdenstvo a prosí o požehnanie do ďalších rokov a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za ochranu a pomoc a za 79 rokov života, spomína na všetkých zosnulých a zvlášť na nebohého otca a mamu, ktorí by sa dožili 100 rokov. Obetuje 60,- € na opravu chrámu a 10,-€ na DTF.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie a úrody zeme v tomto roku a porúča sa do Jeho ochrany a obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri úmrtí manžela Mariána Smetanku venuje na kostol manželka so synmi a ostatnými blízkymi rodinami 200,- €.