Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 22. 10. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Vierou Wojtasovou r. Chrapčiakovou, 69 r.