Oznamy

  • V nedeľu 18. 7. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Samuel rodičov Igora Gregu a Veroniky r. Perovskej a zároveň bolo požehnané ich