Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 3. 6. 2021 rozlúčili v Žehni so sestrou Boženou Kriváňovou r. Sabolovou, 81 r.
 • V sobotu 12. 6. 2021 boli v našom chráme pokrstené deti: dcéra Sára, rodičov Rastislava Švického a Ivany r. Cmárovej, syn Matej, rodičov Tomáša Petriľáka a Marty r. Mižišinovej
 • Team Kecy tábora hľadá dvoch dobrovoľníkov na výpomoc do kuchyne počas letného tábora. Bližšie informácie u Karolíny Habinovej 0907 618 875

Milodary

 • Rodina Priputenová pri sobáši syna Ľubomíra Priputena a Martiny Maťašovej dňa 8. 5. 2021 obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 25,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti za Božie požehnanie obetuje 70,-€ na CZP a 15,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti za doterajšie požehnanie obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje za všetko požehnanie v živote a zároveň spomína na manžela, ktorý odišiel k Pánovi pred 18. rokmi a obetuje spolu s dcérami a ich rodinami 300,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a vyznáva: Až potiaľto mi pomáhal Hospodin. Prosí o ďalšie Božie vedenie a obetuje 80,- € na CZP a 20,- € na DTF.
 • Z milosti Božej dožila sa 93 rokov vdova Margita Sabolová. Ďakuje Pánu Bohu za veľkú milosť a lásku, ktorú jej počas života preukazoval a odovzdáva seba aj svoju rodinu do Jeho rúk. Prináša milodar 40,- € pre modlitebňu Petrovany a 60,- € pre chrám v Prešove.
 • Sestra Darina Bujnovská, pri životnom jubileu 70 rokov, ďakuje Pánu Bohu za zdravie a milosť, zároveň spomína na svojich zosnulých rodičov a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za 70 rokov Jeho požehnania, ochrany, zdravia, za deti, vnúčatá a porúča sa do Jeho rúk obetujúc 100,- € na CZP. Deti pri tejto príležitosti ďakujú za mamu a obetujú 50,- na CZP.