Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 22.2.2021 rozlúčili s bratom Ondrejom Kobyľanom, 86 r.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa koná pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ.

Milodary

 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za zdravie a požehnanie v rodine a venuje fialové rúcho na oltár, ktoré s láskou vyšila.
 • Bohuznáma rodina prosí Pána Boha o milosť a požehnanie pri chorobe rodinného priateľa Ľubomíra a obetuje 20,- € na CZC.
 • Rodina pri rozlúčke s br. Ondrejom Kobyľanom obetuje 180,- € na CZC, 50,- € pre detskú besiedku, 50,- € pre mládež, 50,- € pre Relevant a 20,- € na DTF.
 • Pri spomienke na rodičov Imricha a Alžbetu Železnikovcov obetuje dcéra s rodinou 100,- € na CZC.
 • Anna Kupská s rodinou obetuje 20,- € pre detskú besiedku.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bol vokátor pre kantorov.