Oznamy

 • Najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier si môžete zakúpiť na FÚ.
 • V prípade, že vám nebolo doručené vianočné číslo časopisu PATMOS, kontaktujte FÚ: ev.fara@patmos.sk, uveďte prosím vašu pôvodnú a aktuálnu adresu, meno a priezvisko. Ďakujeme.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je od 19. 12.2020 do 24.1.2021 ZATVORENÁ

Milodary

 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € pre Relevant a 20,- € na CHB.
 • Rodina Lenhardtová z Bidoviec obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 300,- € na CZC.
 • Vladimír Merkovský s manželkou obetujú pri životnom jubileu 50,- € na CZC.
 • Pohrebná služba Memory obetuje 100,- € na CZC.
 • Rodina Liptáková pri platení CP obetuje 55,- € na CZC.
 • Ján a Marcela Štrauchovi zo Spišskej Novej Vsi obetujú 25,- € na CZC.