Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 7.12.2020 na Solivare rozlúčili so sestrou Máriou Halasovou r. Hrivňákovou, 78 r. ; 8.12.2020 so sestrou Ľuboslavou Michalkovou r. Gešperovou, 60r.; 9.12.2020 v Rokycanoch so sestrou Emíliou Olejárovou r. Beňkovou, 68r.; 11.12.2020 V Prešove s bratom Miroslavom Dzurišom, 68 r.
 • Oznamujem, že predajňa Kníhkupectvo Patmos bude v adventnom období
  do 21. 12. 2020 otvorená v čase:
  Pondelok – Piatok:  8.00 h – 13.00 h a 14.00 h – 17.00 h; Nedeľa: 10.00 h – 11.00 h
  zároveň dávame do pozornosti možnosť v predajni zakúpiť a darovať knihu pre Mestskú knižnicu Slniečko a takýmto spôsobom podporiť šírenie kresťanskej literatúry.

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Františkom Macejom v Janove, obetujú synovia a dcéra s rodinou 50,- na DTF.
 • Sestra Anna Kuropčáková spomína s láskou a úctou na mamu pri 25. výročí smrti a na sestru pri 1. výročí smrti a obetuje 20,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na manžela pri 1. výročí úmrtia a syna pri 15. výročí úmrtia obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za veľkú milosť, za ochranu zdravia a životov a porúča sa do Jeho svätej vôle a stálej opatery. Ďakuje za modlitby a obetuje 50,- € na kvety na oltár chrámu v Prešove.
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína na rodičov z oboch strán a obetuje 30,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat, pri 85. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za lásku, dobrotu, vernosť, milosť a hojnosť vecných aj duchovných darov a porúča seba aj svojich drahých do Jeho láskavých rúk v ďalšom živote a obetuje 30,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri 80. narodeninách z vďačnosti voči Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, zdravie a milosť obetuje 70,- € na CZC a 10,- € na DTF.
 • Pri 4. výročí úmrtia Margity Luteránovej, r. Bobbovej obetuje manžel Juraj 50,-€ na CZC.
 • Rodina zídená na pohrebnej rozlúčke s Boženou Liptákovou obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri prislúžení Večere Pánovej v domácnosti z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZC.
 • Rodina Halasová pri poslednej rozlúčke s drahou manželkou a mamou Máriou r. Hrivňákovou, obetuje 150,- € na potreby CZ.
 • Bohuznáma sestra spomína na zosnulých rodičov pri nedožitých 100. narodeninách mamy a 100. narodeninách uja a obetuje 100,- USD na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri 75. narodeninách ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 80,- € na CZC a 20,- € na DTF.
 • Rodina Olejárová pri konfirmácii syna Rudolfa obetuje 70,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZC.