Oznamy

 • Na nedeľu 27.9.2020 je vyhlásená dištriktuálna ofera za účelom zriadenia Diakonického domova ELIM, Baštová ulica 21, Prešov. Dávame Vám ju do Vašej štedrej pozornosti.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát v otváracom čase:
  Pondelok až piatok 7.15-18.00 h
  Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje deti narodené v kalendárnom roku 2008 na konfirmačnú prípravu. Začiatok vo štvrtok 24.9.2020 vo Veľkej zborovej sieni na fare. Prihlášky na konfirmačnú prípravu sú na stránke www.patmos.sk, v kostole a na farskom úrade.

Milodary

 • Pri 2. výročí úmrtia mamky Júlie Jakubčinovej si na ňu s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú na CZC 50,- €.
 • Pri konfirmácií syna Branislava Jakubčina obetujú rodičia na CZC 50,- €.
 • Smútiaca rodina po nebohom Vladimírovi Polohárovi pri 5. výročí úmrtia s láskou spomína a obetuje 50,- € na CZC.
 • Pri konfirmácii syna Radoslava Mihoka obetujú rodičia na CZC 50,-€
 • Pri konfirmácii dcéry Eriky obetujú rodičia, krstní rodičia a stará mama na CZC 100,-€
 • Pri konfirmácii dcéry Liany Velebírovej obetujú rodičia na CZC 50,-€.
 • Rodina Pribišová, Kmecová pri konf. syna Petra obetuje na CZC 50,-€.
 • Rodina Pramníková pri konfirmácii dcéry Miroslavy obetuje na CZC 50,- €.
 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri konfirmácii. Dávida Bača obetujú na CZC 200,- €.
 • Rodičia Sarákovi pri konfirmácii dcéry Alexandry obetujú na CZC 30,-€.
 • Rodičia Mihočovi pri konfirmácii dcéry Niny obetujú na CZC 50,- €.
 • Rodina Marcinová pri konfirmácii syna Rastislava obetuje na CZC 50,- €.
 • Rodičia, starí rodičia Čopákovi a krstná mama Jana Eštočinová pri konfirmácii Melánie Čopákovej obetujú na CZC 30,-
 • Rodina Ivanková pri konfirmácii dcéry Moniky obetuje na CZC 50,- €.
 • Rodina Gimerova pri svadbe dcéry Dominiky obetuje na CHB 200,- €.
 • Rodina Novákova pri konfirmácii krstnej dcéry Moniky Ivankovej obetujú na CZC 20,- €
 • Starí rodičia Šalamunovi pri konfirmácii vnučky Moniky Ivankovej obetujú na CZC 20,- €.