Mládež je určená pre stredoškolákov vo veku približne od 15 do 20 rokov. Na spoločných stretnutiach spoznávame Božie Slovo, rozmýšľame nad ním, modlíme sa a chválime Pána Boha, nechýbajú rozhovory ani dobré občerstvenie.

Stretnutia:

Stretnutia sa konajú každú sobotu o 17:00 (okrem letných prázdnin) na evanjelickej fare vo veľkej zborovke (občas sú mládeže aj v klubovni Puzzle). Budeme radi, keď prídeš!

Čo preberáme?

Zaseknutý - téma stredoškolskej mládeže

Zaseknutý – téma stredoškolskej mládeže

Letné akcie:

V lete pripravujeme anglický konverzačný tábor KECY camp. Je určený pre stredoškolákov, ktorí majú záujem o angličtinu a chceli by sa stretnúť so skutočnými Američanmi. KECY camp má v Prešove dlhoročnú tradíciu.

O ďalšom pripravovanom KECY-campe budeme včas informovať.