Staršia mládež - Logo

Je to služba pre ľudí vo vysokoškolskom veku a starších, ktorí pracujú, alebo si ešte len prácu hľadajú.

Je to priestor, kde sa môžeš pýtať otázky o živote, o viere, vzájomne sa povzbudzovať, budovať, učiť sa, čo znamená žiť s Ježišom a chváliť Ho, ako robiť kroky viery a mať vplyv na svet okolo seba.

Je to skupina ľudí, medzi ktorými môžeš tráviť čas so svojimi rovesníkmi a spoznávať ľudí ako si ty.

Stretávame sa každú stredu o 18:00 na fare ECAV (Svätoplukova 11) vo veľkej zborovej sále.

Čo preberáme?

KTO JE TEN MUŽ? – v Ňom bolo stvorené všetko, On je hlavou Cirkvi. On je počiatok a koniec. Boh chcel, aby v Ňon bola všetka plnosť a aby v Ňom so sebou zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Osoba, ktorá zmenila dejiny celého sveta a chce meniť aj naše životy.

Študujeme Ježiša, to, čo o Ňom hovorí Biblia, aké sú o Ňom proroctvá v Starej zmluve a ako sa naplnili v Novej zmluve, ako Ho Biblia nazýva a prečo (Baránok Boží, chlieb života, cesta, pravda i život a pod.), čo to znamená naozaj Ho nasledovať a slúžiť Mu. A hlavne, kým je pre nás osobne?

Víkendovka:

O najbližšej pripravovanej víkendovke budeme včas informovať.

Zodpovedný vedúci: Ján Čerenský (cerensky@gmail.com, 0911 900 943)