Staršia mládež

/Staršia mládež
Staršia mládež 2017-11-30T21:25:59+00:00

Staršia mládež - Logo

Je to služba pre ľudí vo vysokoškolskom veku a starších, ktorí pracujú, alebo si ešte len prácu hľadajú.

Je to priestor, kde sa môžeš pýtať otázky o živote, o viere, vzájomne sa povzbudzovať, budovať, učiť sa, čo znamená žiť s Ježišom a chváliť Ho, ako robiť kroky viery a mať vplyv na svet okolo seba.

Je to skupina ľudí, medzi ktorými môžeš tráviť čas so svojimi rovesníkmi a spoznávať ľudí ako si ty.

Stretávame sa každú stredu o 18:00 na fare ECAV (Svätoplukova 11) vo veľkej zborovej sále.

Čo preberáme?

Tento školský rok sme začali štúdium životov kráľov Starej zmluvy. Ako prvý nás svojím životom oslovil Chizkija, ktorého príbeh si môžete prečítať v 2. knihe Kronickej v 29. a 30. kapitole ako aj v Izaiášovi v 37. a 38. kapitole. Na ďalších stretnutiach sa chceme bližšie pozrieť na životy ďalších kráľov z historických kníh Starej zmluvy, z ktorých sú mnohí svojím konaním výnimoční a majú nám čo povedať aj do našich životov viery.

Okrem týchto tematických večerov sú obsahom stretnutí aj naše svedectvá, to, čím žijeme, ako Pán Boh koná v našich životoch, s čím zápasíme, z čoho sa radujeme. Spoločne sa modlíme za rôzne potreby tých, ktorí to potrebujú a oslavujeme Ho piesňami a chválami.

Víkendovka:

O najbližšej pripravovanej víkendovke budeme včas informovať.

Zodpovedný vedúci: Ján Čerenský (cerensky@gmail.com, 0911 900 943)