Služby Božie počas najbližších 14 dní

štvrtok 30. marec 2017
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 2. apríl 2017
 • 9:00 - Pašiove služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Pašiove služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Veľkonočná nedeľa - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 4. apríl 2017
 • 17:30 - Pôstne večerné služby Božie - Kojatice

streda 5. apríl 2017
 • 7:45 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 17:30 - Pôstne večerné služby Božie - Janov

 • 18:30 - Pôstne večerné služby Božie - Rokycany

štvrtok 6. apríl 2017
 • 18:00 - Pôstne večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 9. apríl 2017
 • 7:30 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Pašiove služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Pašiove služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Pašiove služby Božie - Janov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie s VP - Podhradík

 • 15:30 - Nešporné služby Božie s VP - Ústav telesne postihnutých

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 11. apríl 2017
 • 17:30 - Pôstne večerné služby Božie - Kojatice

streda 12. apríl 2017
 • 11:00 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 17:30 - Pôstne večerné služby Božie - Janov

 • 18:30 - Pôstne večerné služby Božie - Rokycany

Rozpis služieb Božích pre tlač (PDF)

Najbližšie zborové akcie

nedeľa 2. apríl 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov