Služby Božie počas najbližších 14 dní

streda 31. máj 2017
 • 7:45 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 1. jún 2017
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 4. jún 2017
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 7. jún 2017
 • 7:45 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 8. jún 2017
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 11. jún 2017
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 15:30 - Nešporné služby Božie s VP - Ústav telesne postihnutých

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač (PDF)

Najbližšie zborové akcie

nedeľa 4. jún 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov

nedeľa 11. jún 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov

nedeľa 18. jún 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov