Služby Božie počas najbližších 14 dní

streda 27. september 2017
 • 7:45 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 28. september 2017
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 1. október 2017
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 4. október 2017
 • 7:45 - Služby Božie pre ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 5. október 2017
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 8. október 2017
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 15:30 - Nešporné služby Božie s VP - Ústav telesne postihnutých

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač (PDF)

Najbližšie zborové akcie

nedeľa 1. október 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara

nedeľa 8. október 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara

nedeľa 15. október 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara