Služby Božie počas najbližších 14 dní

nedeľa 26. február 2017
 • 9:00 -Služby Božie - výročný zborový konvent - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 -Služby Božie s požehnaním detí - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 17:00 -Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 1. marec 2017
 • 7:45 -Služby Božie ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 2. marec 2017
 • 17:00 -Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 5. marec 2017
 • 9:00 -Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 -Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 -Služby Božie - Rokycany

 • 14:00 -Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 17:00 -Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 8. marec 2017
 • 7:45 -Služby Božie ESŠ - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 9. marec 2017
 • 17:00 -Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač (PDF)

Najbližšie zborové akcie

nedeľa 5. marec 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov

nedeľa 12. marec 2017
 • 9:00 - Detská besiedka Ev. a.v. fara, Prešov