Rozpis vyučovania evanjelického náboženstva v školskom roku 2015/2016:

DEŇ ŠKOLA ČAS ROČNÍK VYUČUJÚCI
Pondelok ZŠ Lesnícka 11.40 – 12.25 1 – 4 Mgr. E. Drobná
ZŠ Lesnícka 12.35 – 13.20 5 – 9 Mgr. E. Drobná
ZŠ Kúpeľná 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. B. Štefániková
ZŠ Kúpeľná 14.00 – 14.45 5 – 9 Mgr. B. Štefániková
SZŠ 13.40 – 15.10 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Májové námestie 13.40 – 14.25 1 – 4 Mgr. E. Drobná
ZŠ Májové námestie 14.30 – 15.15 5 – 9 Mgr. E. Drobná
Utorok ESŠ 8.00 – 8.45 IV.O Mgr. J. Bakalár
ESŠ 8.55 – 9.40 V.O Mgr. J. Bakalár
ESŠ 9.50 – 10.35 VIII.O Mgr. J. Bakalár
ZŠ Svinia 11.45 – 12.30 5 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ Kojatice 12.35 – 13.20 1 – 4 Mgr. O. Koč
ZŠ Šrobárova 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. E. Drobná
ZŠ Bajerov 13.05 – 13.50 1 – 9 Mgr. J. Bakalár
ZŠ M. Nešpora 13.30 – 14.30 1 – 9 Mgr. B. Štefániková
ZŠ Petrovany 13.40 – 14.25 1 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ Šrobárová 13.45 – 14.25 5 – 9 Mgr. E. Drobná
ZŠ Sibírska 14.45 – 15.25 1 – 9 Mgr. E. Drobná
Streda ZŠ Ľubotice 7.15 – 7.55 1 – 9 Mgr. E. Drobná
SPŠ Strojnícka 8.00 – 8.45 1 – 2 Mgr. O. Koč
ZŠ Bajkalská 12.50 – 13.35 1 – 4 Mgr. E. Drobná
ZŠ Bajkalská 13.35 – 14.15 5 – 9 Mgr. E. Drobná
ZŠ Važecká    13.45 – 14.30 5 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ Prostejovská 14.00 – 14.45 1 – 9 Mgr. B. Štefániková
ZŠ Mukačevská 14.30 – 15.10 1 – 9 Mgr. E. Drobná
Štrvtok ESŠ 8.00 – 8.45 IV.O Mgr. J. Bakalár
ESŠ 8.55 – 9.40 V.O Mgr. J. Bakalár
ESŠ 9.50 – 10.35 VIII.O Mgr. J. Bakalár
Gym. Konštantínova 13.30 – 14.15 1 – 2 Mgr. O. Koč
ZŠ M. Slovenskej 13.30 – 14.30 1 – 9 Mgr. B. Štefániková
ZŠ V. Šariš 13.40 – 14.25 1 – 9 Mgr. J. Bakalár
ZŠ Čs. armády 12.45 – 13.30 1 – 3 Mgr. E. Drobná
ZŠ Čs. armády 13.45 – 14.25 4 – 6 Mgr. E. Drobná
ZŠ Čs. armády 14.30 –15.10 7 – 9 Mgr. E. Drobná
Piatok GJAR 13.30 – 14.15 1 – 2 Mgr. O. Koč